AB Tornstaden
Wrangels Trappgata 1
416 60 Göteborg

Tfn: 031-350 15 00
Fax: 031-350 15 01

E-mail: info@tornstaden.se

Byggnadsaktiebolaget Tornstaden
Wrangels Trappgata 1
416 60 Göteborg

Tfn: 031-350 15 00
Fax: 031-350 15 01

E-mail: info@tornstaden.se

Förvaltningsaktiebolaget Tornstaden
Wrangels Trappgata 1
416 60 Göteborg

Tfn: 031-350 15 00
Fax: 031-350 15 01

E-mail: info@tornstaden.se

Jan Edlund
VD, Aktiebolaget Tornstaden
031-350 15 09
070-556 05 05
fornamn.efternamn@tornstaden.se

Jonas Karlsson
VD, Byggnadsaktiebolaget Tornstaden
031-350 15 24
0765-48 15 24
fornamn.efternamn@tornstaden.se

Pär-Henrik Wikhede
Ekonomichef, Aktiebolaget Tornstaden
031-350 15 11
0765-48 15 11
fornamn.efternamn@tornstaden.se

Lars Söderberg
Avdelningschef, Byggnadsaktiebolaget Tornstaden
031-350 15 12
0765-48 15 12
fornamn.efternamn@tornstaden.se

Staffan Waldenström
Avdelningschef, Byggnadsaktiebolaget Tornstaden
031-350 15 41
0765-48 15 41
fornamn.efternamn@tornstaden.se

Krister Johansson
VD, Fastighetsaktiebolaget Tornstaden
031-743 86 01
0725-74 86 01
fornamn.efternamn@tornstaden.se

Hans Hermansson
Avdelningschef, Byggnadsaktiebolaget Tornstaden
031-350 15 10
0765-48 15 10
fornamn.efternamn@tornstaden.se

Erik Olofsson
Avdelningschef, Byggnadsaktiebolaget Tornstaden
031-350 15 49
0765-48 15 49
fornamn.efternamn@tornstaden.se

Erica Hassel
Förvaltare, Fastighetsaktiebolaget Tornstaden
031-743 86 02
0725-74 86 02
fornamn.efternamn@tornstaden.se

Josef Pernholm
Personalansvarig, Byggnadsaktiebolaget Tornstaden
031-350 15 18
0765-48 15 18
fornamn.efternamn@tornstaden.se